Birimin Kuruluş Dayanağı

Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluşu, Üniversitemizin kuruluşu ile aynı süreci izler. Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürlüğü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesi çerçevesinde görev yapmaktadır. Bu maddeyi kapsayan; 124 Sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Sekreterlik başlıklı 27.maddesinde, Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürlüğünün görevleri yer almaktadır. Görev Anlayışımız Üniversitemizin tüm birimlerinde oluşturulan Yazı İşlerini yürütmekle görevli bürolarda çalışanlara sürekli hizmetiçi eğitim vererek, uygulamada bir örnekliği sağlamak üzere sorularını yanıtlamak, amaçlarını ve davranışlarını içermektedir.

Duyurular

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü
Dumlupınar Bulvarı 070058 Kampüs Antalya / Türkiye
Tel: 0242 310 15 22
Tel: 0242 227 59 90 - Fax