Görevlerimiz

ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ

1. Yazışmalar

1.1.Gelen Evrak

1.1.1.Normal Prosedürlü Evrak

1.1.2.Zimmetle Gelen Evrak

1.1.3.Yatay Yolla Gelen Evrak

1.2.Giden Evrak

1.2.1.Normal Prosedürlü Evrak

1.2.2.İç Zimmetle Giden Evrak

2. Kurullar

2.1.Senato

2.1.1.Hazırlık ve Gündem

2.1.2. Kararlar ve İmzalar

2.1.3. Kararların Dağıtımı

2.1.4. Kurul Tutanaklarının Arşivlenmesi

2.2.Yönetim Kurulu

2.2.1.Hazırlık ve Gündem

2.2.2. Kararlar ve İmzalar

2.2.3. Kararların Dağıtımı

2.2.4. Kurul Tutanaklarının Arşivlenmesi

3. Üniversite Etik Kurulu

3.1. Gündem ve Kararların Yazımı

3.2. Tutanakların Hazırlanması

4. Kayıt ve Arşivleme

4.1. Evrak Kaydı

4.2. Yazışma Arşivleri

4.3. Kurul Arşivleri

4.4. Protokol Arşivleri

4.5. Gizli/Özel İçerikli Arşivler

4.6. E-Posta Arşivleri

Evrak Biriminin Öncelikli Görevleri

1. Gelen Evrak

1.1. Gelen Evrakın Postadan Alınması

1.2. Gelen Evrakın Kaydı

1.3. Gelen Evrakın Havalesinin Takibi

2. Giden Evrak

2.1. Giden Evrakın Kaydı

2.2. Giden Evrakın Gönderilmesi

2.3. Giden Evrak Arşivleri

Evrak İş Akış Süreci
STANDART FORM ÖRNEKLERİ
* Evrak Kayıt Defteri Örneği
* Sürekli Kullanılan Yazışma Örnekleri
* Senato / Yönetim Kurulu Karar Örnekleri
* Akd.Üniv. Senato / Yönetim Kurulu Gündemi Öneri Formu

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü
Dumlupınar Bulvarı 070058 Kampüs Antalya / Türkiye
Tel: 0242 310 15 22
Tel: 0242 227 59 90 - Fax