Kalite Hedefleri

Müdürlüğümüz Yazı İşleri Birimine; herhangi bir görevlendirme talebi için ya da bir cevap-görüş sormak üzere intikal eden bir yazının olumlu veya olumsuz sonucunu en fazla 2 gün içerisinde ilgili birime iletmek,

Müdürlüğümüz Evrak birimine havale edilmek üzere intikal eden acil-süreli-ivedi bir evrakı aynı gün içerisinde ilgili birime ulaştırmak,

Müdürlüğümüz Evrak Biriminden kurum dışında iletilmek üzere tarih-sayı alarak postalanmak üzere evrak birimine bırakılan bir evrakı aynı gün içerisinde PTT’ye ulaştırmak,

Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Etik Kurul toplantılarında 2013 yılı içerisinde ortalama 982 karar yazılmıştır. Bu kararlarının ortalama 27 tanesinde (%2,7’inde) birimimiz personelinden kaynaklı hatalar mevcuttur. 2014 yılı içerisinde bu hata oranını %2’ye düşürmek.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü
Dumlupınar Bulvarı 070058 Kampüs Antalya / Türkiye
Tel: 0242 310 15 22
Tel: 0242 227 59 90 - Fax