Senato Görüşmeleri

Senato’da Görüşülen Başlıca Konular

1- Üniversiteye bağlı birimlerin/ programların açılması veya kapatılması, birleştirilmesi

veya ayrılması

– Fakülte/ yüksekokul kurulması ve faaliyete geçirilmesi

– Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması

– Bilim Dalı kurulması

– Müze kurulması

– Bölüm açılması ve faaliyete geçirilmesi

– Program açılması veya kapatılması

– Konservatuvar Hazırlayıcı Birim ( Lise Devresi) açılması

– Doktora programı açılması

– Yükseklisans programı açılması

– Lisans tamamlama programları açılması

– AKÜNSEM Sertifika programları

– Fakülte/Yüksekokul adının değiştirilmesi

– Fen- Edebiyat Fakültesinin Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak 2’ye ayrılması

– Anabilim Dalı isminin değiştirilmesi

2- Öğrenci kontenjanları ve öğrenci alımlarına ilişkin konular

– Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanları

– Yeni açılan programlara öğrenci alımı

– Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınması

– METEB Programı çerçevesinde açılan programlara öğrenci alınması

– Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alınması

– Yatay geçiş kontenjanları

– Dikey geçiş kontenjanları

3- Akademik takvim, ders programlarının ve sınav tarihlerinin tespitine ilişkin konular

– Akademik takvim

– Dersler kataloğu

– Ders değişikliği veya yeni açılacak dersler

– Bazı derslerin mesai saatleri dışında yapılması

– Öğretim üyesinin danışmanlık yapacağı öğrenci sayısı ve dönemlik ders yükü tespiti

– Bahar dönemi ikinci sınav tarihlerinin değiştirilmesi

4- Üniversitenin genelini veya birimlerini ilgilendiren Yönetmelik, yönerge ve genel

esaslara ilişkin konular

– Yönetmelik, yönerge ve genel esasların belirlenmesi

– Akademik yükseltme ve atama kriterlerinin belirlenmesi

– Yetenek sınavları giriş esaslarının belirlenmesi

– Yabancı uyruklu öğrenci sınavı esaslarının belirlenmesi

– Doktora tez danışmanlığı kriterlerinin belirlenmesi

– Lisans öğrencilerinin lisansüstü programlarda sunulan derslere kayıt yaptırma koşullarının

belirlenmesi

– Lisansüstü eğitim gören doktora öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için

gerekli olan kriterler

5- Kurul veya komisyon üyelerinin belirlenmesi

– Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçimi

– Üniversitelerarası Kurul temsilcisi seçimi

– YURT-KUR Genel Kuruluna üye seçimi

– Yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek üzere oluşturulan komisyonlar

– İl içi veya il dışı teknik inceleme gezileri komisyonlarının oluşturulması

– Kanun değişikliği taslaklarını incelemek üzere oluşturulan komisyonların oluşturulması

– Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminde komisyon üyelerinin oluşturulması

6- Öğrencilerin ders dışında eğitim ve öğretimi destekleyen faaliyetler, Üniversite

tarafından sağlanan olanaklar

– Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği düzenlenmesi

– Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllığı

– Eğitim Fakültesi dergisinin çıkarılması

– İl içi veya il dışı teknik inceleme gezileri

– 80. yıl Cumhuriyet Yürüyüşü

– Burs kontenjanları

7- Üniversitenin katıldığı ulusal veya uluslararası projeler, değişim programlarına

ilişkin konular

– Sokrates/ Erasmus Projesi

– Toplumsal Duyarlılık Projesi

8- Yükseköğretimi veya personeli ilgilendiren kanun değişiklikleri, kanun taslaklarına

ilişkin yapılan çalışmalar

– YÖK Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Kanun

Tasarısı

– Önemli olaylarda kamuoyu duyurusu

9- Üniversitenin veya birimlerinin logo ve amblemlerinin belirlenmesi

– Logo ve amblem

10- Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan okullara sözkonusu şahısların isminin

verilmesi

11- Fahri akademik unvan veya onur belgesi verilmesi

12- Fakülte/ yüksekokul kurulu olarak kararlar almak veya bir üst kurul olarak

Fakülte/ Yüksekokul Kurul kararlarına yapılan itirazları değerlendirmek

– Fakülte/Yüksekokul Kurulu oluşmamış birimlerle ilgili konuları görüşmek

– Fakülte/ Yüksekokul Kurul kararlarına yapılan itirazları değerlendirmek

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü
Dumlupınar Bulvarı 070058 Kampüs Antalya / Türkiye
Tel: 0242 310 15 22
Tel: 0242 227 59 90 - Fax