Yönetim Kurulu’nda Görüşülen Başlıca Konular

1- Görevlendirmeler, görev süresi uzatımına ilişkin görüşülen konular

– Rektör ve Rektör Yardımcılarının yurtdışı görevlendirmeleri

– Akademik personelin yurtdışı görevlendirmeleri

– Akademik personelin Üniversite dışında görevlendirilmeleri (38. md. göre)

– Diğer Üniversitelerden başvurup Üniversitemizde görev alan akademik personel (40/b)

– Üniversitemiz etkinlikleri için şehir dışından gelecekler için görevlendirmeler

– Üniversitemiz için Uzman, öğretici ve eğitmen görevlendirilmesi

– Kısmi veya tam gün statüye geçiş ve görev sürelerinin uzatılması

– Okutman, Uzman vb. görev sürelerinin uzatılması

– Yabancı uyruklu akademik personelin görevlendirilmesi veya görev sürelerinin uzatılması

2- Kadro tahsisi, atamalar

– Kadro aktarımları (35. md)

– Üniversiteye tahsis edilen akademik kadroların tahsisi

– Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanan adaylar için rektörlük bünyesinde boş bulunan

kadroların aktarılması

– Araştırma görevlisi kadro dağılımı

– Profesör ve Doçentlerin jüri üyelerinin olumlu ya da olumsuz raporlarına göre

yükseltilme ve atamaları

– Diğer atamalar

3- Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma, öğretim üyesi yetiştirme projesi

– Profesör ve Doçentlik kadroları için başvuran adaylar için jüri üyelerinin

seçilmesi

– Yardımcı doçentlerin yabancı dil sınavları

– Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Kurulu toplantısı

4- Soruşturmalara ilişkin konular

– Son Soruşturma Kurulu üyelerinin belirlenmesi

– Soruşturmalar (Uyarma, kınama cezaları vb.)

5- Yayın Komisyonu çalışmalarına ilişkin konular

– Yayın Komisyonu üyelerinin belirlenmesi

– Kitap satış fiyatı

6- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ilişkin konular

– Döner Sermaye İşletme Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi

– Döner Sermaye Yürütme Kurulu Kararları

7- Üniversite taşınmazlarının kiralanması, tahsisi konuları

– Kantin ve kafeteryaların Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına tahsisi

– Kültürel etkinlik alanlarının tahsisi

– Üniversite taşınmazlarının kiraya verilmesi

8- Öğrencilerden alınacak kayıt ücretlerinin belirlenmesi

– Öğrenci katkı payları

– Öğrenci tedavi ücretleri

– Yurt ve depozito ücretleri

– Öğrencilerden sınav giderleri için alınacak miktarın belirlenmesi

– Enstitülerde II. Öğretim ek ders ücretlerinin belirlenmesi

– Lisansüstü programlara kayıt ücretleri

– Enstitüler II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programları kayıt ücretleri ve dağıtım esasları

9- Çeşitli ücret belirlenmesi

– Kantin ve kafeteryalarda fiyat belirlenmesi

– 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübünün Bakım Ücretlerinin belirlenmesi

– Kısmi zamanlı öğrenciler

10- Bütçe teklifleri

– Mali bütçe teklifi

– Öğrenci Sosyal Hizmetler bütçesinin belirlenmesi

11- Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

– Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından hazırlanan ve Bilimsel Araştırma Projeleri için görevlendirilenlere ödenecek para limitinin belirlenmesi

– Tip Sözleşme örneği (Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi)

12- Birimlerin Fakülte/ Yüksekokul Yönetim Kurullarının oluşmadığı durumlarda

– Okulların Yönetim Kurulu oluşmadığı zaman kararların yazılması

– Mezuniyet İntibak Komisyonu ile Danışman Öğretim üyelerinin seçimi (Yönetim Kurulu oluşmadığı için)

13- Teknokent yazıları

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü
Dumlupınar Bulvarı 070058 Kampüs Antalya / Türkiye
Tel: 0242 310 15 22
Tel: 0242 227 59 90 - Fax