Görevlerimiz

ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ

1. Yazışmalar

1.1.Gelen Evrak

1.1.1.Normal Prosedürlü Evrak

1.1.2.Zimmetle Gelen Evrak

1.1.3.Yatay Yolla Gelen Evrak

1.2.Giden Evrak

1.2.1.Normal Prosedürlü Evrak

1.2.2.İç Zimmetle Giden Evrak

2. Kurullar

2.1.Senato

2.1.1.Hazırlık ve Gündem

2.1.2. Kararlar ve İmzalar

2.1.3. Kararların Dağıtımı

2.1.4. Kurul Tutanaklarının Arşivlenmesi

2.2.Yönetim Kurulu

2.2.1.Hazırlık ve Gündem

2.2.2. Kararlar ve İmzalar

2.2.3. Kararların Dağıtımı

2.2.4. Kurul Tutanaklarının Arşivlenmesi

3. Üniversite Etik Kurulu

3.1. Gündem ve Kararların Yazımı

3.2. Tutanakların Hazırlanması

4. Kayıt ve Arşivleme

4.1. Evrak Kaydı

4.2. Yazışma Arşivleri

4.3. Kurul Arşivleri

4.4. Protokol Arşivleri

4.5. Gizli/Özel İçerikli Arşivler

4.6. E-Posta Arşivleri

Evrak Biriminin Öncelikli Görevleri

1. Gelen Evrak

1.1. Gelen Evrakın Postadan Alınması

1.2. Gelen Evrakın Kaydı

1.3. Gelen Evrakın Havalesinin Takibi

2. Giden Evrak

2.1. Giden Evrakın Kaydı

2.2. Giden Evrakın Gönderilmesi

2.3. Giden Evrak Arşivleri

 

 

Eklenme tarihi :12.10.2022 14:15:09
Son güncelleme : 22.12.2022 10:32:46