Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Yazı İşleri Ve Evrak Şube Müdürlüğü
MENU
Yönetmelik ve Yönergeler

Mevzuat Hazırlanması Usul ve Esasları

 Rektörlük Üst Yönetim

 1. Akdeniz Üniversitesi Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Esasları
 2. Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri
 3. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 4. Akdeniz Üniversitesi Yayın Yönergesi
 5. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 6. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafetleri Hk. Yönetmelik
 7. Akdeniz Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi
 8. Akdeniz Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi
 9. Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
 10. Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 11. Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge
 12. Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 13. Akdeniz Üniversitesi Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
 14. Akdeniz Üniversitesi Mediko- Sosyal Merkezi Yönetmeliği
 15. Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Burs ve Sosyal Hizmetler Uygulama Yönergesi
 16. Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 17. Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi
 18. Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi
 19. Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Sınav Yönergesi
 20. Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi
 21. Akdeniz Üniversitesi Erasmus+ Programı Yönergesi
 22. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıklarının İşleyiş ve Ortak Zorunlu Dersler Eğitim – Öğretim Yönergesi
 23. Akdeniz Üniversitesi Lisans Eğitimi Yapan Programlar İçin Birim İçi/Dışı Uygulama Yönergesi
 24. Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
 25. Akdeniz Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
 26. Akdeniz Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
 27. Akdeniz Üniversitesi Uygulama Alanlarında Giyilecek Öğrenci Kıyafetleri Yönergesi
 28. Akdeniz Üniversitesi Yatırım Planlama Kurulu Çalışma Esasları Yönergesi
 29. Akdeniz Üniversitesi İnternet ve Yerel Ağ Servisleri Kullanımı Yönergesi
 30. Akdeniz Üniversitesi Web Sayfası Hazırlama Yönergesi
 31. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönerge
 32. Akdeniz Üniversitesi Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul İdari Örgütüne İlişkin Yönerge
 33. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 34. Akdeniz Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
 35. Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (AKHADYEK) Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
 36. Akdeniz Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi
 37. Akdeniz Üniversitesi Merkezi Kafeterya İşletme Yönergesi
 38. Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
 39. Akdeniz Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Ortak Yüksek Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 40. Akdeniz Üniversitesi Ders Kataloglarının Oluşturulması ve Güncelleştirilmesi Esasları
 41. Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet ve Mezuniyet Belgeleri Yönergesi
 42. Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
 43. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi
 44. Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi
 45. Akdeniz Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
 46. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
 47. Akdeniz Üniversitesi’nde Sözleşmeyle Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 48. Akdeniz Üniversitesi Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi
 49. Akdeniz Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
 50. Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Proje ve Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları
 51. Akdeniz Üniversitesi Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçları ile Üniversite Fiziki Mekanlarının Kullanımına İlişkin Uygulama Yönergesi
 52. Akdeniz Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Yönergesi
 53. Akdeniz Üniversitesi Kimlik Kartları Yönergesi
 54. Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
 55. Akdeniz Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
 56. Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
 57. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Verileri ve Yayınları Açık Erişim Politikası
 58. Akdeniz Üniversitesi Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
 59. Akdeniz Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
 60. Akdeniz Üniversitesi Birim Mezun Komisyonu ve Birim Danışma Kurulu Çalışma Esasları 
 61. Akdeniz Üniversitesi Free Mover Programı Yönergesi

Araştırma Merkezleri Yönetmelik ve Yönergeleri

Enstitüler

Fakülteler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Eklenme tarihi : 2021-08-03 15:13:01
Son güncelleme : 2022-04-04 14:18:44